انواع گلاب و فواید و خواص آن

نوشيدن گلاب خنك، گرمي باطن را از بين ميبرد و بدن را تقويت ميكند و بوييدن آن براي تقويت قلب و برطرف کردن بيهوشي و تقويت حواس باطني مفيد است. براي برطرف کردن خستگي و درد دیده نيزمي توانيد مقداري گلاب به پشت پلكهاي خویش بماليد. اشخاصی که به رماتیسم مبتلا هستند میتوانند اهمیت ماساژ ترکیبی از روغن زیتون و گلاب بر مفاصل و استخوانها به کمتر درد و ارتقاء میزان جریان خون کمک کنند. قبل از به کارگیری از هر گونه قابض بر بر روی پوست خویش حساس یک متخصص پوست حرف کنید. گلاب به دليل داشتن خاصيت ضدعفونيكننده و ضدميكروبي براي شستشوي چشم مناسب است؛ ولی گلابي كه به اين مراد به کار گیری ميشود بايد عاري از آلودگيها و به اصطلاح كاملا استريل باشد. تناول کردن گلاب به بيماران قلبي توصيه ميشود و نوشيدن روزمره يك ليوان دوغ ترکیب اهمیت گلبرگهاي گل محمدي براي تنظيم كار جهاز هاضمه، خصوصا در روزهاي گرمي تابستان، پيشنهاد ميشود. گلاب سه آتشه (سه گل): در شرایطی که فعالیت گلابگیری را به جهت بار سوم تکرار کنیم، به این معنی که گلاب دو آتشه را مجدد با گل نو تقطیر کنیم، به آن گلاب سه آتشه میگویند. از تقطیر دوباره گلاب مایه، فرآوردهای به دست میآید که به آن «گلاب دو آتشه» یا این که استاندارد گفته میشود.این گونه مرغوبتری از گلاب هست که مزه و بوی آن بسیار تلختر از گلاب مایه هست البته به دلیل آنکه آب به کار رفته در آن بخش اعظم تبخیر شده و گلاب حاصله غلیظتر می باشد بیشترین اثر درمانی را داراست لذا تهیه و تنظیم همین گلاب برای مصارف خانگی و درمانی مطلوب است.البته از تقطیر مجدد، گلاب دوآتشه غلیظتری به دست میآید که زیاد معطر هست و در واقعیت آن را «گلاب ناب و خالص» مینامند که کاهش در بازار عرضه میشود.گاهی نیز از گلهایی که به شکل تفاله درآمدهاند به ملازم یه خرده گل تازه برای ساخت مجدد گلاب به کار گیری میشود که گلاب به دست آمده را «پساب» گویند که کیفیت دوچندان نازلی دارااست و طبیعتا اثرگذاری ضعیفی داشته و در اصل خاصیت درمانی ندارد. به این ترتیب، می توانید علاوه بر خاصیت کاهش دهندگی PH پوست از عطر و بوی طبیعی آن هم بهره مند شوید. گلاب حیاتی باكتري مبارزه ميكند؛ در معالجه اسهال، وبا، حصبه، مسموميت غذايي و بيماريهاي ديگري كه بر اثر باكتري به وجود ميآيد، موثر است. علاوه بر آن حیاتی انقباض رگهاي خوني مانع از خونريزي بر اثر آسیب و خراش ميشود. درجشنوارههايي كه در بلغارستان انجام ميشود نزديك به 100 هزار نفر فقط از ژاپن گردشگر دعوت ميشود. من خيلي از كارخانجات بلغارستان را رفتهام كه به ترازو 4/1 اينجا نیز نيست. من آمدم كاشان اما ديدم شما خیر تنها از تركيه و بلغارستان بلكه از از اروپا نیز شايد جلوتر باشيد. من گلستانهاي بلغارستان را مشاهده كردها م و توليد ايران و كاشان 10 برابر بلغارستان است. من معتقد هستم كه بين توليد گلاب و اسانس يكي را انتخاب كنيد، من شنيدهام و ديدهام كه گلاب ايران خيلي دارای شهرت میباشد و اين كار اهمیت كيفيت انجام ميشود، البته درصورتیکه بخواهيم هم گلاب توليد كنيم و هم اسانس هردو كار را نميتوانيم انجام دهيم. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم خرید بطری گلاب لطفا از برگه ما بخواهید.