جک هیدرولیک یا سیلندر هیدرولیک

پیستون عضو متحرکی هست که بهوسیله گژنپین به شاتون وصل می گردد و به وسیله شاتون توان حاصل از احتراق سوخت در محوط

توسط EXAMPLENEWS در 16 دی 1400
پیستون عضو متحرکی هست که بهوسیله گژنپین به شاتون وصل می گردد و به وسیله شاتون توان حاصل از احتراق سوخت در محوطه سیلندر را به میل لنگ منتقل میکند. در عاقبت شتاب در موقع حرکت به درون اکثر از شتاب در موقع حرکت خروجی می باشد. سرعت حرکت سیلندر متعلق به دبی روغن محل ورود و تراز مدت زمان سیلندر و میله پیستون آن می باشد. پیستون های آلومینیومی در سرانجام ارتقاء دما بخش اعظم از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و این دستور ممکن می باشد منجر از فی مابین رفتن خلاصی پیستون شود.پیستون از جدار سیلندر اکثر گرم می شود و همین امر سبب می شود که باز نیز اکثر انبساط یابد.اما در صورتی که کف پیستون خیلی داغ شود ممکن می باشد سبب خویش سوزی شود در نتیجه ترتیب احتراق به نیز می خورد و ممکن میباشد موتور زخم ببیند. براین اساس پیستون اهمیت لقی کمتری ساخته می شود. این بدان معناست که لقی در همین پیستون میبایست اندکی بخش اعظم از لقی در پیستونهای چدنی باشد، غالبا به جهت پرهیز از انبساط پیستونها از روشهای مخصوصی استفاده می گردد که در ذیل چهار طریق رایج آنها را به اختصار میکنیم. در گذشته کل پیستونها مهم تاجی صاف طراحی میشدند ولی امروزه بسته به دسته موتور همین تراز طراحی متمایز دارد. در تصویر تحت نمونه ای از یک سیلندر هیدرولیک که بازگشت فنری می باشد را بازدید می کنید. چون در هر چرخش میل لنگ، دو برابر کمپرسور تک اثره، فعالیت انجام می دهند. در پروسه کاری موتور و در هنگامی که عمل انفجار مخلوط سوخت و هوا روی میدهد، به استدلال بسته بودن بخش بالایی گوشه و کنار بوسیله سرسیلندر، باید قسمتی وجود داشته باشد که بتواند با حرکت در سیلندر، نیروی ایجاد شده را به حرکت تبدیل کند. در همین سیلندر ها اهمیت برداشتن فشار، پیستون به امداد نیروی فنر به شرایط اول خودش برمی گردد. آنچه در سیلندر هیدرولیک استدلال حرکت محسوب می شود، نیروی سیال ذیل فشار است. به علت به وجود میله پیستون در سمت راست، حجم فضای خالی کمتری نسبت به سمت چگ یعنی از از سمت پشن پیستون می باشد. تکیه گاهها یا این که سطح ها عبارتست از لبههایی که بین شیارهای رینگ قرار گرفتهاند بگونهای که رینگها را در شیارهای خود نگه داشته پیستون و میل لنگ و حمایت میکنند. پیستون های بیضی شکل که به جهت پرهیز از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود اساسی بعد ها خاصی طرح می گردد.به طوری که در چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارااست به اندازه۰۰۶/۰ اینچ یا ۱۵/۰ میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر میباشد و قطر پیستون در بر روی محور ۴۵ سکو ای نسبت به محور ۰۰۳٫۰ اینچ یا این که ۰۷۵/۰ میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. در صورت زیر یک‌سری مثال حلقه پیستون را تماشا می کنید. در تصویر تحت نمونه ای از یک سیلندر هیدرولیک که در دوطرف عمل انجام می دهد را تماشا می کنیم؛ روشن است که شتاب حرکت دو میله پیستون اساسی هم برابر است. در موتورهای دیزلی، قطرهایی مهم عدد ها متعدد دیده می شود. یکی از از مباحث کلیدی در سیلندر های هیدرولیک، طرز آب بندی آنان در هنگام زیر فشار قرار گرفتن می باشد. در بعضا از پیستونها مواد فولادی بصورت حلقهای در موقع ریخته گری درون پیستون قرار میگیرند. همانطور که می بینید از سوپاپ های ۵ و ۷ به جهت کنترل ورود و خروج هوا استعمال می شود. امروزه در اتومبیل های سواری و حتی موتور های دیزلی، از پیستون های آلومینیمی، به عامل سبکی و انتقال حرارت خوبتر به کار گیری می گردد، که به دو شیوه ریخته گری یا این که آهنگری ساخته می شوند. دارای مراجعه به صفحه منحصر مغازه تفنگ بادی ایسام ، تعداد مضاعف زیادی از محصولات متنوع از قبیل تفنگ بادی کلت و دوربین دار را خواهید دید ، از لیست ارزش تفنگ ساچمه ای اطلاع پیدا خواهید کرد ، قابلیت مقایسه بها تفنگ بادی ایجاد ترکیه و دیانا را خواهید داشت و در نهایت خریدی ایمن و لذت بخش را بصورت اینترنتی تجربه خواهید کرد. در همین طرز برای در اختیار گرفتن کردن انبساط پیستون بر اثر حرارت یک سری شکافهای عمودی و افقی و یا این که فرو رفتگیهایی در بدنه پیستون تولید میگردد. این ازدیاد سوخت در پیستون موجب می­شود که محترق گردد. استفاده ناصحیح از پیستون و مشتقاتش میتواند از مواردی نظیر خلل در سیستم روغنکاری، به کارگیری از روغن نامناسب برای خودرو، وجود خلل در سیستم خنککاری و رانندگی دارای به دور موتور بالا به مدت طولانی نشات بگیرد. همین رینگ عمل توده نمودن روغن از دیواره سیلندر را به جهت خودداری از نفوذ آن به محیط احتراق به امداد رینگ تراکم کامل شدن می نماید و چنانچه رینگ چگالی عده نمودن روغن را ناقص انجام دیتا باشد حلقه روغن آن را تمام میکند. در این سال پروژه های پژو پارس ELX و سمند ال ایكس به بهره برداری رسید. از آنجا که پیستون و ادوات مرتبط به آن تمامی از آلیاژهای ویژه ای ساخته شده و در مراحل ساخت مشقت بار میشوند، نمیتوان از روی ظاهر تشخیص اعطا کرد که کدام یک اصل هست و رینگ پیستون ژاپنی کدام یک تقلبی. ارتفاع پیستونها به طور معمول کمی اکثر از قطرشان هست و تا حد قابلیت و امکان سبک ساخته میشوند. شیارهای محل قرار گرفتن رینگها در نصیب بالای پیستون هستند در هر پیستون به طور معمول 3تا 5 شیار رینگ وجود دارد. در صورتی که از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه کمپرسور پیستون غلتکی لطفا از کاغذ ما بخواهید.
آخرین مطالب