داکت اسپلیت تروپیکال اجنرال

داکت اسپلیت تروپیکال اجنرال

داکت اسپلیت ها به نوعی سیستم تهویه مطبوع گفته می شود که به رخ مستقل فعالیت می کنندهمین دستگاه برلی واحدهای مسکونی و تجاری به کارگیری می شود. تفاوت مشخصی که در خصوص داکت اسپلیت ها به خصوص داکت اسپلیت اجنرال نسبت به بقیه کولرهای گازی یا بی آلایش دیده می شود، سطح نتورک کشی آن است.

در واقع پروسه سرمایش و گرمایش به واسطه کانال صورت می گیرد و ممکن است یک عدد از دلایلی که نام دیگر این جنس اسپلیت کانالی است، هم همین باشددرصورتیکه اعتنا داشته باشید پنل در کولرهای گازی به شکل روکار اجرا شده می باشد و روی دیوار نصب می شود و قابل رویت هست ولی به جهت داکت اسپلیت اجنرال هوای گرم و سرد به واسطه یک سری روزنه هایی که تحت سقف اجرا شده می باشد صورت گرفته و به شکل توکار هستند. داکت اسپلیت اجنرال همین امکان را دارااست که در فصل زمستان گرمایش واجب و در فصل تابستان سرمایش واجب را اجرا کنند. به همین ترتیب تامین هوای مناسب و دلپذیر در همگی فصول شکل می گیرد.

اجزای داکت اسپلیت اجنرال

اگر داده ها درستی در خصوص اجزای سازنده داکت اسپلیت اجنرال داشته باشید می توانید فرایند خرید را آسانتر انجام دهیداهمیت ترین بخش های به عمل رفته در داکت اسپلیت اجنرال شامل یونیت های داخلی، خارجی، لوله های مسی و کانالهای یگانه میباشند و همینطور یک سری دریچه های ورود هوا به محفظه هم به جهت آن طراحی و اجرا شده است.

یونیت خارجیهمین قطعه یک عدد از مهمترین بخش های داکت اسپلیت اجنرال محسوب می شود که اسم دیگر آن کندانسور است. کندانسورها در بخش بیرونی ساختمان اجرا می شوند و به طور معمول کارگزاشتن آن ها می بایست در فضای گشوده رخ بگیرد.

  یونیت داخلینام دیاجنرال که به جهت یونیت داخلی در لحاظ گرفته شده هست هواساز است که در بخش داخل ساختمان اجرا می شود و معمولا تحت سقف کاذب قرار می گیرد. هوای موجود در یونیت داخلی به واسطه تبادل حرارتی کلیدی گازهای مبرد خنک خواهد شد.

  لوله مسیبه طور معمول در داکت اسپلیت اجنرال لوله هایی طراحی شده هست که سبب ساز اتصال یونیت داخلی و خارجی بهم می شود. گاز مبرد خنک شده می بایست به واسطه همین لوله ها به یونیت داخلی منتقل شود.

کانالطبق معمول شبکه های به فعالیت رفته برای داکت اسپلیت اجنرال به صورت گرد و چهارگوش است و نتورک ها دلیل اساسی اتصال یونیت داخلی به دریچه ها هستند. هوای سرد شده از یونیت داخلی به سمت روزنه حرکت می کند و به فضای مورد حیث جهت دهی خواهد شد.

  دریچه هااگر به بخش انتهای کانال ها توجه شود، یک سری روزنه طراحی شده میباشد به طوری که منجر انتقال هوای سرد و گرم به اتاق می شود.

  ترموستات: ترموستات یکی از از مهمترین اجزای داکت اسپلیت تروپیکال اجنرال محسوب می شود و عملیات تهیه و تنظیم دما و شتاب کارکرد فن به واسطه ترموستات رخ می گیرد.

اجزای یونیت خارجی داکت اسپلیت تروپیکال اجنرال

از آنجایی که سوال در خصوص یونیت خارجی داکت اسپلیت اجنرال  بسیار استخوبتر میباشد در همین حوزه یک سری تحلیل ها شکل بگیرد. در بخش یونیت خارجی از کمپرسور، کویل، شیر منبسط کننده و همینطور شیرهای چهار طرفه استعمال شده استطبق معمول یونیت خارجی به جهت داکت اسپلیت به نسبت اسپلیت های بی آلایش بزرگتر هستند. در این زمینه نیاز به فضای بزرگتری دارند.

کمپرسوری که در داکت اسپلیت اجنرال استفاده می شود بر شالوده نوع و تکنولوژی به عمل رفته اغلب از گونه روتاری یا این که اسکرول میباشند و صدا و لرزش یه خرده دارا هستند و به طور کلی راندمان بالایی برای آن ها چشم می شود. کندانسورها به صورت هوا خنک بوده و همینطور از قطعات رشته و الکتروموتور نیز به جهت آنهاایندکسر