از پرمصرفترین مقاطع فولادی میتوان به میلگردها اشاره کرد که از آنها در سازههای مختلف به منظور افزایش نیروی کششی در بتنها استفاده میشود که وظیفهی آن محکم کردن بتن است. همانطور که حتماً میدانید، بتنها در کنار اینکه بسیار مقاوم هستند اما در برابر مقاومت کششی ضعف دارند به همین علت از میلگرد برای بهبود این مشکل بتنها استفاده میشود. میلگردها به صورت کلی به دو دستهی آجدار و ساده تقسیمبندی میشوند که هر یک از این موارد دارای خصوصیات و عملکردهای مختص به خود است. ما در این مطلب میخواهیم درباره نوع سادهی آن صحبت کنیم.

 

میلگرد ساده چیست

هر گونه میلگردی که آجدار نباشد، ساده است و از آن در اکثر سازهها مورد استفاده قرار میگیرد. با اینکه استفاده از نوع آجدار میلگرد بیشتر از نوع ساده است اما باز هم میلگردهای ساده کاربردهای گستردهای دارند. گفتنی است که اینگونه از میلگردها بر اساس شرایط مختلفی تقسیمبندی میشوند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت: ( اطلاعات بیشتر )

 

  • از لحاظ جنس 

جنس‌‌های مختلفی از میلگرد وجود دارد که از جمله میتوان به میلگرد پلمیری، گالوانیزه، اروپایی، استیل، پرکربن و اپوکسی اشاره کرد که هر کدام از آنها را میتوان در اندازه و قطرهای مختلف تهیه و استفاده کرد.

  • از لحاظ شکل و ظاهر

گریدهای مختلفی نیز برای میلگردهای ساده وجود دارد که بعنوان مثال میتوان از انواع A1، A2، A3 و