میلگرد آجدار، راهی برای تقویت بتن در برابر نیروهای کششی – ایسنا

دست‌کم مقاومت کششی نهایی میلگرد آجدار پیچ در پیچ (آج ۳۴۰)، آجدار جناقی (آج ۴۰۰) و آجدار مرکب به ترتیب برابر با ۵۰۰ مگاپاسکال، ۶۰۰ مگاپاسکال و ۶۵۰ مگاپاسکال است. در میلگرد آج ۳۴۰ ، آج ۴۰۰ و آج ۵۰۰، دستکم مقاومت مشخصه تسلیم بر حسب مگاپاسکال برابر کلیدی ۳۴۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ است. مقاومت تسلیم میلگرد آجدار به معنا حداکثر نیروی قابل تحمل میلگرد است فارغ از این که دچار تغییر صورت مستمر شود. مقاومت کششی میلگرد آجدار نیز به مضمون‌ بیشترین نیروی کششی قابل تحمل میلگرد پیش از شکست است. شکل آج های میلگرد A4 به صورت مرکب است. میلگرد A4 نیز دارای آج دوکی تولید می کنند. میلگرد ۱۴ آجدار A2 را دارای آج پیچ در پیچ و میلگرد A3 را دارای آج جناقی ساخت جوش میلگرد در ستون می کنند. میلگرد۱۴ آجدار A3 در مکان هایی که سازه اصلی تغییر تحول شکل مواجه است، مناسب نبوده و عملیات جوشکاری بر روی آن نیز ممنوع می باشد. تنش تسلیم میلگرد ۱۴ آجدار و سایر میلگردهای آجدار کلمه می باشد از حداکثر نیرویی که به میلگرد وارد می شود سوای این‌که میلگرد دچار تغییر تحول صورت دائمی شود. میلگرد ۱۴ اجدار A3 اهمیت دست کم تنش تسلیم ۴۰۰ مگاپاسکال و دستکم مقاومت کششی ۶۰۰ مگاپاسکال است. میلگرد آجدار کلیدی برآمدگی های تکرار شونده در مرحله خویش می باشد که همین برآمدگی ها بر روی افزایش مرحله اصطکاک درگیر شدن بخش اعظم میلگرد اهمیت بتن موءثر هست و ادغام یکپارچه تری را موجب می شود. میلگرد آجدار A2 سایز ۱۴ اصلی دستکم تنش تسلیم ۳۴۰ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۵۰۰ مگاپاسکال می باشد. چنانچه مقدار نیروی وارده از حداکثر تنش تسلیم میلگرد عمده شود، میلگرد دچار تغییر‌و تحول صورت همیشگی می گردد. دستکم تنش تسلیم آن ۵۰۰ مگاپاسکال و دستکم مقاومت کششی آخرین آن هم ۶۵۰ مگاپاسکال است. تغییر‌و تحول رخ نسبی پلاستیکی میلگرد اجدار ۱۴ گرید A2 ، حدود ۱۹ % است. بها میلگرد در بازار آهن آلات حیاتی توجه به عامل ها متمایز همچون نرخ ارز، سیاستهای اقتصادی میهن و غیره همواره در گیر تغییر و تحول و نوسانات اکثری میشود. به جهت اشخاصی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از دستگاه جوش مقاومتی میلگرد ، شما احتمال دارد می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin Elektronik sigara