برج خنک کننده چیست؟

1- برج خنک کننده مداربسته خشک: همانطور که از نام این دسته کولینگ تاور پیداست گردش آب در یک چرخه کاملا بسته (CL

توسط EXAMPLENEWS در 30 فروردین 1401
1- برج خنک کننده مداربسته خشک: همانطور که از نام این دسته کولینگ تاور پیداست گردش آب در یک چرخه کاملا بسته (CLOSE) در تماس دارای هوای خشک محیط شکل میگیرد. در چرخه وسایل و ابزار آلات صنعتی و غیر صنعتی دستگاه ها به همین نوع فعالیت می‌نمایند که پس از مدتی کار نمودن گرم میشوند. دستگاه برج خنک کن آب مداربسته خشک به ملازم شبکه های لوله ای مسی و فینهای آلومینیومی در به عنوان کویل فیندار میباشند که آب به وسیله ی این فین های خنک میشود، به نوع ای که با گذر کردن از همین شبکه های لوله ای کویل دار در تماس کلیدی هوای پروانه های سرد میشود. همینطور بخش بالای تاور، قسمت خشک دستگاه میباشد که از لولههای پره دار تشکیل شده است. انواع برج خنک کننده یا این که کولینگ تاور، یک سیستم توزیع و پخش آب گرم دارند که آب را بصورت یکنواخت، روی یک شبکه مشبک از تختههای افقی نزدیک به نیز (شبکه آکنه)، به گردش درمیآورند. دو گونه برج خنک کننده به اسم برجهای مخروطی و مکعبی وجود دارد. در این جریان تماسی مهم برخورد آب و هوا گرمای آب از دو نحوه به انواع فن برج خنک کننده هوا انتقال مییابد. برج خنک کننده مدار گشوده و بسته تا حدودی کارایی مشابه هم دارا‌هستند که روش فعالیت هر کدام از آن ها به همین صورت است که در برج خنک کن مدار گشوده آب حساس تماس مستقیم هوا فرایند خنک سازی آب را انجام می دهد در حالی که در گونه بسته بدون اینکه آب حیاتی هوا تماسی داشته باشد جریان خنک سازی انجام می گردد از خصوصیات عالی همین برج به تمیز باقی ماندن مایعی که باید به دمای گزینه لحاظ رسید نیز میگردد اشاره کرد. محل کارگزاشتن برج خنک کن بایستی بگونهای باشد که مانعی در اطراف آن برای ورود جریان هوای نو به باطن برج وجود نداشته باشد همینطور در صورت استفاده از یک‌سری برج در کنار هم باید تدبیری اندیشه شود که هوای گرم خروجی از برجها مستقیماً وارد همدیگر نشده تا منجر کاهش راندمان و عدم عملکرد برج شوند. آب سردی که به وسیله ی این دستگاه خنک کن سرد می‌گردد به رخ دوباره انرژی اضافی را از تجهیزات جذب می کند و آن را به هوای خارجی دستگاه منتقل میکند. این آب اساسی جذب گرمای این دستگاه ها در گیر ارتقا دما شده و به سمت مبدل های حرارتی ساماندهی می‌شوند که کلیدی قرار گرفتن داخل دستگاه های برج های خنک کن در مبدل این انرژی گرمایی را به طور تماما ظریف از بین بردن میکنند.
آخرین مطالب