لیست عطاری های تهران به همراه آدرس و شماره تلفن

در دورۀ شاه عباس دوم صفوی مراکز عمدۀ عطاری در بازارها و برخی از کاروانسراها قرار داشت. آگاهیهای مشخص ما از این

توسط EXAMPLENEWS در 24 آذر 1400
در دورۀ شاه عباس دوم صفوی مراکز عمدۀ عطاری در بازارها و برخی از کاروانسراها قرار داشت. آگاهیهای مشخص ما از این پیشه، بهطورکلی مربوط به دورۀ اسلامی است. در دورۀ صفویه، عطاریهایی وجود داشته است که افراد به آنها مراجعه، و داروهای مورد نیاز خود را تهیه میکردند. استعلام بهداشت محیط و دریافت جواز کسب به عنوان فروشنده گیاهان دارویی و داشتن مهارتهای لازم آموزشی برای ورود به این کسب و کار نیاز است. طبق قانون نظامصنفی کشور، برخی معیار و مجوزها برای شروع کسب و کار نیاز است. معیار و مجوزهایی که برای راهاندازی این کسب و کار نیاز است، چیست؟ گردش مالی این کار بالای ۵۰۰ میلیون دلار بوده و این عدد در حال بزرگتر شدن است و به تبع آن، این صنف نیز در حال رشد است. برای شروع کار عطاری چه میزان سرمایه نیاز است؟ در حال حاضر برای یک فروشگاه با امکانات اولیه که بتواند جوابگوی یک محله آرام و کم رفتوآمد باشد، هزینه ۱۵۰ میلیون تومانی برای تجهیز و سرمایه اولیه اجناس نیاز است. به عبارت دیگر نداشتن اطلاعات و آموزش کافی ریسک بزرگی در این حرفه است. بهطورِطبیعی، این واژه در آغاز بیشتر به فروشندگان مواد خوشبو گفته میشده، و با گذر زمان، دامنۀ معنایی آن گسترش یافته است. این نوع بررسی به شما کمک می کند در کنار آگاهی بیشتر از این صنعت درکشور در انتخاب این شغل و ورود به شغل عطاری تصمیم درستی را اتخاذ نمایید. نباید فقط به گرفتن پول اهمیت بدهی و باید اولویت اولت را سلامت مشتری ها قرار بدهی. درظاهر، نوعی از نظام بازرسی در این دوره وجود داشته است و مأموران بهداشتْ عطاریها را برای رعایت مقررات اعلامشده مورد بررسی قرار عطاری پرند میدادند. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد عطاری یعنی چه لطفا از سایت ما دیدن کنید.