با تشکر.
اگر این امر در دیراک در تمام کانال اجازه می دهد تا 7.1.4 و اجازه می دهد تا شما را به اختصاص آمپر می توان آن را در لیست کوتاه.

من که قرار بود به ماشه در Denon 7200 اما من صبر کنید تا مشخصات از Arcam به طور کامل منتشر شد.

من تنها نگرانی های دیگر با Arcam است و قابلیت استفاده. من هیچ تخصصی در این نام تجاری اما در طول این سالها من خواندن بسیاری از نوشته ها در مورد قابلیت اطمینان دادن مسائل و به طور کلی خصلت

is.gdv.gdv.htu.nuclck.rushrtco.detny.im