علل ترک متناوب در پالس اکسیمتر

این دانش رایج است که یک ردیابی موج ضعیف و / یا متناقض ایجاد شده توسط پالس اکسیمترهای نمایش داده شده در مانیتورهای بخش مراقبت های ویژه ، نشانه ای از این است که خواندن SpO2 غیرقابل اطمینان است یا ممکن است به این صورت تبدیل شود ، یعنی افزایش فرار یا افت غلط SpO2 …

ادامه مطلبعلل ترک متناوب در پالس اکسیمتر