چرا دیگ لباسشویی آهسته می چرخد؟

ممکنه شبر آب گرم و سرد خطا و جا به جا متصل شده باشه. لطفا در صورتی که لوله آب درست وصل شده و در دمای پایین گشوده آب خیلی داغ میشه، خواهش تعمیرات ثبت نمایید تا به جهت بررسی دستگاهتون مراجعه بشه. اگر ترموستات دستگاه خراب شود، تنظیم دمای آب در گیر اختلال می‌شود. …

ادامه مطلب