راهنمای نصب پکیج دیواری

یادگرفتن نصب پکیج دیواری | فراگیری قدم به قدم‌ی نصب پکیج - میم پکیج تاسیسات, پکیج, سرمایش

توسط مدیر سایت در 24 خرداد 1402

یادگرفتن نصب پکیج دیواری | فراگیری قدم به قدم‌ی نصب پکیج - میم پکیج
تاسیسات, پکیج, سرمایش و گرمایش
فراگیری نصب پکیج دیواری | فراگیری قدم به قدم‌ی نصب پکیج
یک کدام از گرفتاری‌های اشخاص بعد از خرید پکیج دیواری و همینطور خرید آنلاین پکیج بوتان، اجرای پکیج دیواری و نصب پکیج میباشد . البته با پژوهش‌ی این نوشته‌علمی دیگر نگران نصب پکیج خویش نباشید. یک کدام از موردها اصلی در طول نصب پکیج‌ها، شناخت و درک کردن پروسه نصب آن میباشد . در واقع شما با طی کردن پله به پله‌ی این پروسه میتوانید سوای نیاز به نیروی دارای تخصص این فعالیت را اعمال دهید. پس به شما توصیه میکنیم برای اینکه نخواهید هزینه‌ای بابت نصب پکیج بپردازید، با سیوان لند یاروهمدم باشید.

راهنمای نصب پکیج دیواری

نصب پکیج دیواری
گونه های متفاوت پکیج‌ها طریق و قاعده‌ی خاص خویش را برای نصب دارا هستندهرمورد از آنان اعم از پکیج زمینی، به طرز خاص و قطعات خاصی قابل نصب میباشد . برای نصب این سیستم‌ها بایستی یک‌سری مرحله را به ترتیب و با تمرکز طی نمایید و ما درین مسیر با شما هم پا خوا‌هیم بود.

پروسه نصب پکیج
قدم نخستین
تعیین نوع دستگاه از دید حرفه دار یا این که سوای رشته بودن پکیج

رشته دار یا این که فارغ از حرفه بودن پکیج
پکیج های جانور در بازار در دو سبک حرفه دار و فارغ از رشته، ارائه می گردندمی بایست به‌این نکته اعتنا نمایید که روش نصب این دو نوع پکیج، با هم تفاوت داراست.

قدم دوم
مقایسه‌ی اقتدار پکیج‌ها
پکیج‌های مو جود در بازار، دارنده گنجایش‌ها متفاوتی به عنوان مثال: ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ هزار کیلو کالری بر ساعت می باشند.

قدم سوم
گزینش محل نصب پکیج
محل نصب پکیج می بایست واجد شرایط پایین باشد:

محل نصب می بایست تراز و فارغ از رطوبت باشد.
می بایست در حدود دودکش باشد.
در‌حالتی که که پکیج در ایوان نصب می‌شود می بایست توجه فرمائید که مسافت خروجی دودکش تا اسپلیت آبی رنگ کمتر از ۳.۵ متر نباشد.
همینطور نصب باکس محافظ پکیج برای پرهیز از یخ زدگی الزامی است.
قدم چهارم
در دست گرفتن دودکش mimpkgپکیج از لحاظ قطر، طول، مکش، کلاهک و …


قطر دود کش نصب گردیده برای پکیج اصلا نباید از قطر خروجی کلاهک مخروطی بالای دستگاه کوچکتر باشد. دستکم قطر دودکش برای پکیج دیواری سوای حرفه می بایست 15 سانتی متر باشد. طول دودکش نیز بایستی از محل نصب دستگاه تا کلاهک دستکم 4 متر باشد. نصب کلاهک   H  ضروری میباشد . جهت نصب H  در روی دودکش می بایست در امتداد جریان باد برنده باشد تا باد درون آن نپیچد. کلاهک دودکش بایستی دستکم 70 تا 80 سانتی متر فراتر از کف پشت بام بوده و فضا ان نیز گشوده باشد و در جوار هیچ سیرتکامل بازدارنده و دیواری واقع نشده باشد.

دودکش اصلا نباید دوران باشد. خرد شدن قطر دودکش حتی‌د‌ر یک نقطه سبب ساز کاهش مکش آن باشد. جهت خودداری از تشکیل قطرات و همینطور سرد شدن دود که سبب نماید شدن خروج دود و یا این که توقف آن می گردد جدار فرنگی دودکش عایق بندی میشود. دودکش بایستی اثبات و سفت باشد و در قبال باد ، بخار آب و عامل ها مکانیکی دیگر مقاوم باشد. دودکش از لحاظ منزه بودن و گرفتگی مسیر بی واسطه و عمودی شایسته ترین شیوه برای تخلیه تولید ها احتراق میباشد و دودکش نباید در مسیر خویش وضعیت افقی باشد.

البته در مواقعی که ایرادات اجرایی وجود داشته باشد و نیاز به تغییر تحول جهت مسیر دود باشد، عالی میباشد از زانویی ۴۵ مرتبه دست کم بعد از ۳۰ سانتی متر لوله عمودی ( خروجی از پکیج ) مصرف شود و بخش افقی دارنده کمترین ارتفاع ممکن باشد. سعی بهتر دودکش بایستی قبل از فعال‌سازی تجهیز در اختیار گرفتن خواهد شد. برای در دست گرفتن آن با سوزاندن یک مجله در ورودی دودکش می قدرت مکش آن را به صورت تقریبی آزمایش نمود.

در شرایطی‌که شعله حریق مجله و ذرات سوخته گردیده با گاز باطن دود کش گردد مکش دودکش قابل قبول میباشد . همینطور درب جلوی پکیج نباید انقدر داغ گردد که دست را بسوزاند.

قدم پنجم
نصب براکت پکیج روی دیوار
نصب پکیج دیواری بایستی در طول دستکم ۱۲۰ سانتی متری از کف شکل بگیرد و از دیوار یا این که کابینت همسایه دست‌کم ۱۰ سانتی متر مسافت داشته باشد. پکیج دیواری نباید بالای دستگاه های گرمازای مانند اجاق نصب خواهد شد و دست‌کم مسافت افقی لازم پکیج از این دستگاه ها ۴۰ سانتی متر میباشد . دست کم مسافت پکیج دیواری از دیوار روبرو ۱ متر میباشد . دست‌کم مسافت دودکش از شی ها و مواد قابل اشتعال مانند پرده آشپزخانه ۵۰ سانتی متر میباشد . در محل نصب پکیج وجود پریز برق سیم اتصال زمین و کف شوی فاضلاب ضروری میباشد .

نصب پکیج مانند بقیه دستگاه های گاز سوز در گرمابه، محل‌تعویض‌لباس، دستشویی، محوطه سونا و جکوزی ، اتاق خواب و فضاهای سوای هواکش ممنوع میباشد . محل نصب پکیج بایستی سرپوشیده و تا حد ممکن به محل های مصرف اب گرم مجاورت باشد و در جوار ان مواد قابل اشتعال وجود نداشته باشد. بر پایه ی قانون ها ملی ساختمان سوژه ۱۷، نصب وسایل گازسوز مانند ابگرم کن دیواری و پکیج دیواری در واحد های کمتر از ۶۰ متر مربع ممنوع میباشد .

مگر اینکه هوای لازم جهت احتراق گاز مصرفی آن ها از روش روزنه مستمر که به صورت بی واسطه با هوای آزاد در زمینه‌ی باشد حفاظت شود. نصب فعال‌ساز‌ی و تعمیر پکیج های گازی می بایست به وسیله عده ای که زمان های آموزشی مرتبط با پکیج را در مرکز ها دارای اعتبار گذرانده اند و دارنده گواهینامه دارای اعتبار نصاب و تعمیرکار پکیج میباشند صورت پذیرد.

در‌صورتی‌که که قطر دودکش ساختمان کمتر از ۱۵ سانتی متر بوده و یا این که مسافت عمودی دودکش تا پشت بام کمتر از ۴ متر باشد و یااینکه بیشتراز ۳۰ سانتی متر مسیر افقی در زمان دودکش وجو داشته باشد بایستی از پکیج حرفه دار مصرف شود. فشار آب شهر در محل نصب دستگاه پکیج می بایست دست‌کم ۱ و حداکثر ۵ / ۳ اتمسفر باشد.

در حالتی‌که که محل نصب پکیج گازی در بالکن یا این که فضای گشوده باشد بایستی از وزش بدون واسطه باد یا این که جریان تند هوا مراقبت گردیده باشد.

قدم ششم
آزمایش فشار منبع انبساط
بایستی با یک مانومتر، فشار منبع انبساط اندازه گیری خواهد شد ( دست کم فشار ۵ /۰ توشه و حداکثر ۱ توشه ) و در شکل ضرورت تهیه و تنظیم خواهد شدولی در نصب پکیج تازه، کمتر این آیتم پژوهش و ایفا می گردد.

قدم هفتم
نصب پکیج روی دیوار
پیش از نصب دستگاه، فرایند بیان شده می بایست صورت بپذیرد و بعداز آن دستگاه نصب گردد.

قدم هشتم
نصب دودکش
قدم هشتم: نصب دودکش

فارغ از دودکش مطلوب، هیچ پکیجی نباید نصب و یا این که فعال سازی گردددر حالتی‌که دودکش مطلوب نباشد، قطر لوله آن معدود باشد، یا این که در مسیر آن گرفتگی وجود داشته باشد، و یا این که دارنده مسیر وقت گیر افقی و یا این که شیب منفی باشد گاز های نتایج از احتراق نمی توانند به خیر و خوبی از دودکش عبور نمایند و در سود دود به پکیج برمی شود و اثرات منفی و مخاطرات ذیل را به همدم خواهد داشت. دودهای های سمی نتیجه ها از احتراق به محلی که پکیج در ان قراردارد وارد می گردند که بسیار خطرناک بوده و سبب ساز سرگیجه ضعف و در غایت خفگی گردد.

عدم مکش کافی دودکش منجر میگردد اکسیژن کافی جهت احتراق بدون نقص مهیا نشود. در سود بازده حرارتی دستگاه ذیل امده و دستگاه آب گرم دلخواه را یه شما نمی دهد و مقدار مصرف گاز نیز ارتقا مییابد. عدم مکش کافی دودکش سبب ساز بالا رفتن حرارت بدنه و بخش های داخلی پکیج می‌گردد که‌این مساله سبب ساز به حاد شدن سریع دستگاه و قطعات پکیج گردد. این زمینه به ویژه زخم شدیدی به گروه تابلو برق وارد می سازد.

قدم نهم
تشخیص لوله‌های روی دیوار و تحت دستگاه

لوله های پکیج
شیوه لوله کشی پکیج، قاعده و شرایطی دارااست که بایستی براساس آن و بوسیله اشخاص دارای تخصص صورت بپذیرد. در پایین دستگاه پکیج، پنج لوله‌ی اتصال وجود دارااست:

در تحت دستگاه پنج لوله اتصال وجود داراست:

ورودی آب سرد به دستگاه
خروجی آب گرم مصرفی به ساختمان
رفت مدار گرمایش
بازگشت مدار گرمایش
محل اتصال گاز
تشخیص لوله ها این چنین ایفا میگردد:

لوله های ۴/۳  روی دیوار نصب می گردند و وابسته به مدار گرمایش دستگاه می باشند
لوله های ۴/۳ ذیل دستگاه و وابسته به مدار گرمایش دستگاه می‌باشند
لوله های ۲/۱ روی دیوار و وابسته به مدار گرمایش دستگاه میباشند.
ورودی آب سرد ساختمان به اتصال 2/1 دستگاه که به فلوسوییچ می رود، متصل میشودیکی نماد های لوله خروجی آب گرم دستگاه ، وجود NTC روی آن میباشد .

صحبت آخری
در‌این نوشته‌ی‌علمی به فراگیری نصب پکیج پرداختیم. نصب پکیج روند غامض‌ای داراست که گاه از دست اشخاص ساده بر نمی‌آید و مطلقا اشخاص کارشناس بایستی این فعالیت را ایفا دهند. به هر درحال حاضر غرض ما از این نوشته‌ی‌علمی شناخت شما به شیوه نصب پکیج دیواری بود تا حدودی با این عملیات آشنا باشید. با اعتنا به ارزش پکیج و هزینه‌ای که برای آن می کنید، خوب میباشد که نصب آن را به اشخاص حرفه ای بسپارید تا مشکلی در طول نصب پکیج به وجود نیاید و به آن زخم برساند.

 

آخرین مطالب