آیا ترجمه گوگل برای لاتین دقیق است

چیزهایی که امروز در اختیار داریم ، صد سال پیش وجود نداشته اند. در حقیقت ، حتی ایده تلفن یا اینترنت نیز برای اجداد ما معنایی نداشت. اما بشریت طی پنجاه سال گذشته مسیری طولانی را طی کرده است. از اینترنت پرسرعت گرفته تا ارتباط فوری با افرادی که هزاران مایل دورتر زندگی می کنند ، فناوری موارد …

ادامه مطلبآیا ترجمه گوگل برای لاتین دقیق است