کتاب انگلیسی رایگان tagged posts

کتاب انگلیسی

آزاد نظربلند معاون کتاب و فرهنگ انستیتوی کتاب و ادبیات ایران درباره کتاب انگلیسی مشارکت کتابفروشان در طرح کتاب پاییز 99 گفت: در پایان مهلت ثبت نام ، در مجموع 780 کتابفروش در سراسر کشور اعلام آمادگی کردند. برای شرکت در پروژه کتاب پاییز

وی افزود: پاییز کتاب با حضور 119 کتابفروش کتاب انگلیسی در تهران در تهران برگزار می شود.

کتاب 99 پاییز همزمان با هفته کتاب است و از 24 نوامبر در سراسر کشور برگزار می شود...

Read More