این مستند کاملا نمی تواند برداشته شود.

آیا همه باید واکسن این ویروس ؟ وجود صفر موارد COVID-19 در انگلستان ؟
بدون پاسخ است.

فقط به دلیل آن به نظر می رسد مانند آن است که کاهش (که آن را واقعا نمی) ما نمی توانیم آسانسور قفل پایین است.
وجود دارد بیش از حد بسیاری از احمقها خواهد شد که از سرگیری زندگی روزانه خود با گروه های از مردم ساخت تماس با ما و همه ناگهانی شما را به بازگشت تعداد زیادی از مرگ و میر.

آن را سخت به اندازه کافی برای مردم به دنبال این مستند عزل دستورالعمل حذف به عنوان آن است. اگر آن را برداشته کودن خواهد فکر می کنم آن است که بیش از همه و بازگشت به آنچه در آن است که آنها انجام می دهند.

تظاهرات در آمریکا در حال خنده دار. آیا شما دیده می شود این مقطع از جامعه است که نشان داده شده در عکس به همراه بنر آنها در حال برگزاری ؟ ضد vaxxer مهره شغل. داروینیسم در محل کار.

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.rushrtco.detny.im